Foto: Bengt Lindman

Rusken FVO

Ön Sikö


På samtliga fiskekort ingår fiske med 2 handredskap vart och ett försett med 1 drag/wobbler/pilk/fluga eller vid mete, en krok. Kortet gäller även för 10 st angel vid fiske från is. Max 4 fiskar av arten gös/gädda per fiskekort och dag får behållas. Familjekortet gäller för make/maka/sambo samt egna barn upp till 18 års ålder. Max 4(fyra) handredskap får användas vid trollingfiske, vilket innebär att minst 2 fiskande med löst kort skall befinna sig i båten. Endast ett kort för handredskapsfiske får utnyttjas per dag och fiskande. Fiskeförbud gäller från Långö kraftstation samt med en radie av 500 meter från åmynningen ut i sjön Rusken fr.o.m. 15/4 t.o.m 25/5. Minimimått vid fångst av Gös är 45cm. Kräftfiske ingår ej på kortet. Kortet är personligt, får ej överlåtas och skall alltid medföras vid fiske samt uppvisas vid anfodran. Upplåtelseavtalet upphör omedelbart att gälla vid överträdelser, erlagd avgift återfås ej. Överträdelser beviras. Kontrollavgift kommer att tas ut av den som bryter mot gällande fiskeregler. Fiskande är själv skyldig att förvissa sig om vilka bestämmelser som gäller inom området. Frågor ang. fisket: 0382-31139 eller 070-557 17 82.Fiskeförbud gäller vid mediationsplatsen i Ohs med en radie av 200 meter runt platsen.

Kontakt: mail@ruskenfiske.se

2017 års priser

Priser för fiskekort

Dagkort

Veckokort

Halvårskort

Årskort

Familjekort

70 kr

270 kr

380 kr

550 kr

560 kr

Fiskeklubb                         25kr/pp


NY Karta över Rusken         300 kr(inplastad)

Karta                                  25 kr                              

Båthyra:

Dag

170 kr

650 kr

Vecka

Information: Fr.o.m 1 Januari 2014 får man max ta upp 4st fiskar av arterna gös/gädda per fiskekort och dag.